Vilkår og betingelser

ARTIKEL 1. ANVENDELSE

1.1. Disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud fra FLY-LAB og for enhver fjernaftale indgået mellem FLY-LAB og køber.

1.2. Inden aftalen om fjernsalg indgås elektronisk, vil teksten til disse generelle betingelser blive gjort tilgængelig for køber elektronisk på en sådan måde, at den nemt kan opbevares af køber på en holdbar databærer. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen være angivet, hvor de almindelige handelsbetingelser kan læses elektronisk, og at de på købers anmodning vil blive tilsendt gratis elektronisk eller på anden måde.

1.3. Ved at afgive en ordre angiver du, at du accepterer leverings- og betalingsbetingelserne.

ARTIKEL 2. AFTALE

2.1. Aftale indgås, såfremt køber har accepteret tilbuddet elektronisk, og FLY-LAB straks elektronisk har bekræftet modtagelsen af ​​tilbuddets accept.

2.2. FLY-LAB træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data og sikrer et sikkert webmiljø. Hvis køber kan betale elektronisk, vil sælger træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

2.3. Såfremt en køber er i misligholdelse over for sælger i forbindelse med afviklingen af ​​enhver aftale, er FLY-LAB til enhver tid, også efter at den helt eller delvist har gennemført en ordre, inden leveringen påbegyndes, berettiget til at kræve af køberen. , at han stiller tilstrækkelig sikkerhed for, at han har opfyldt sine betalingsforpligtelser.

2.4. Alle billeder, fotos og tegninger med data vedrørende vægt, mål, farver på hjemmesiden for FLY-LAB er kun tilnærmelsesvis, er vejledende og kan ikke føre til kompensation eller opsigelse af aftalen.

2.5. Hvis du afgiver en ordre hos FLY-LAB, vil dine data blive inkluderet i FLY-LAB kundedatabase. FLY-LAB overholder loven om personlige registre og vil ikke give dine data til tredjeparter. FLY-LAB respekterer privatlivets fred for brugerne af webstedet og sikrer, at dine personlige data behandles fortroligt. FLY-LAB gør i nogle tilfælde brug af en mailingliste. Hver mailing indeholder instruktioner til at fjerne dig selv fra denne liste.

ARTIKEL 3. PRISER

3.1. Priserne på de tilbudte produkter forhøjes ikke, bortset fra prisændringer som følge af lovændringer.

3.2. Transaktioner indgået med FLY-LAB udføres altid under de aftalte betingelser.

3.3. Alle tidligere priser udløber automatisk på ændringstidspunktet, der kan ikke udledes rettigheder heraf.

3.4. Alle priser på hjemmesiden er med forbehold for tryk- og tastefejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og tastefejl.

3.5. Alle priser på siden er i euro og inkluderer 21% moms.

3.6. Tilbud er uforpligtende, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Ved accept af et uforpligtende tilbud fra køber forbeholder FLY-LAB sig ret til at tilbagekalde eller fravige tilbuddet inden for en periode på 3 hverdage efter modtagelsen af ​​denne accept.

3.7. Mundtlige tilsagn er først bindende for FLY-LAB, efter at de udtrykkeligt er bekræftet skriftligt.

3.8. FLY-LAB tilbud gælder ikke automatisk for genbestillinger.

3.9. FLY-LAB kan ikke holdes til sit tilbud, hvis kunden burde have forstået, at tilbuddet, eller en del heraf, indeholdt en åbenbar fejl eller skrivefejl.

ARTIKEL 4. FORTRYDELSESRET

4.1. I tilfælde af et forbrugerkøb i henhold til artikel 7:5 i den hollandske civillovbog, har forbrugeren ret til at ophæve aftalen inden for 7 arbejdsdage uden at angive grunde. Denne betænkningstid starter dagen efter, at forbrugeren har modtaget produktet. Hvis forbrugeren ikke har returneret de leverede varer til sælger efter denne periode, er købet en kendsgerning.

4.2. Forbrugeren er forpligtet til at give FLY-LAB skriftlig meddelelse herom inden for fristen på 14 hverdage efter levering. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt.

4.3. I fortrydelsesperioden vil forbrugeren håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medfølgende tilbehør og i original stand og emballage til FLY-LAB i overensstemmelse med rimelige og klare instruktioner fra FLY-LAB. Returnering af de leverede varer sker helt for forbrugerens regning og risiko.

4.4. Das princehende Widerrufsrecht gilt nicht für Waren, som efter Spezifikationen des Verbrauchers er givet opmærksomhed, darunter beispielsweise kundenspezifice Anpassungen, oder at einen einutig personlichen Charakter haben haben.

ARTIKEL 5. OMKOSTNINGER BEI RÜCKTRITT

5.1. Power of the Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, gehen höchstens die Kosten der Rücksendung zu seinen Lasten.

5.2. Unter Beachtung der Bestimmungen des Artikels 4 anfører FLY-LAB sicher, at den Verbraucher der fuld Kaufbetrag uden bereechneten Versandkosten innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rücksendung zurückerstattet wird.

ARTIKEL 6. LIEFERZEITIES

6.1. Die Lieferung erfolgt solange der Vorrat reicht.

6.2. Die Angabe der Lieferzeit er annähernd. FLY-LAB forpligter sig, die angegebene Lieferzeit so weit wie möglich einzuhalten, haftet jedoch nicht für die Folgen einer Terminüberschreitung, that es nicht zumutbar hätte could prevent. Ene solche Überschreitung verpflichtet FLY-LAB igen zu einer Entschädigung, nor gibt sie dem Käufer das Recht, den Vertrag aufzulösen.

6.3. Wird die in Absatz 1 dieses Articles genannte voraussichtliche Lieferzeit überschritten, wird FLY-LAB eine weitere Frist zur Lieferung eingeräumt. Diese weitere Laufzeit entspricht der ursprünglich erwarteten Lieferzeit mit maksimale einem Monat. Bei Überschreitung dieser weiteren Frist hat der Käufer das Recht, den Vertrag ohne Angabe von Gründen aufzulösen.

ARTIKEL 7. LEVERING

7.1. Leveringsstedet er den adresse, som køber tydeligt har oplyst til FLY-LAB. Hvis adressen er forkert eller forkert på grund af ufuldstændige eller forkerte oplysninger afgivet af køber, er omkostningerne ved returnering og genforsendelse af pakken for købers regning.

7.2. Alle varer transporteres for købers regning, medmindre fragtomkostningerne er inkluderet i prisen.

7.3. Sendes varerne ved transport fra FLY-LAB eller af speditører, der arbejder på dennes vegne, sker leveringen i stueetagen ved at udbyde varerne til køber. I så fald rejser varerne på FLY-LAB's risiko indtil leveringstidspunktet.

7.4. Nægter en køber straks at modtage de for ham fremlagte varer korrekt og ubeskadiget, er de deraf følgende fragtomkostninger, omkostninger til opbevaring og returforsendelse mv. for hans regning.

ARTIKEL 8. GARANTI OG KLAGER

8.1. FLY-LAB giver køber en brugergaranti for de af denne leverede produkter, regnet fra faktureringsdagen, for så vidt det drejer sig om mangler, som kan henføres til sælger, og som viser sig ved normal brug, såsom på grundlag af nedenstående afskrivningsprocedure : – inden for 1 år efter fakturadatoen: omkostningerne til reparation eller udskiftning, inklusive fragt inden for Holland, afholdes fuldt ud af FLY-LAB.

8.2. Kunden er forpligtet til at kontrollere de leverede varer umiddelbart efter modtagelsen. Såfremt det viser sig, at den leverede vare er forkert, defekt eller ufuldstændig, skal kunden straks meddele disse mangler skriftligt til FLY-LAB (inden der går videre til returnering til FLY-LAB). Eventuelle mangler eller fejlleverede varer skal og kan meddeles FLY-LAB skriftligt senest 2 måneder efter levering. Varerne skal returneres i original emballage (inklusive tilbehør og tilhørende dokumentation) og i ny stand. Ibrugtagning efter opdagelse af en mangel, skade forårsaget af opdagelse af en mangel, hæftelse og/eller videresalg efter opdagelse af en mangel, gør denne ret til at klage og returnere fuldstændig ugyldig.

8.3. Findes kundens klager velbegrundede af FLY-LAB, vil FLY-LAB efter eget skøn enten ombytte de leverede varer vederlagsfrit eller indgå en skriftlig aftale med kunden om kompensation under forudsætning af, at FLY's ansvar -LAB og som følge heraf er erstatningens størrelse altid begrænset til maksimalt fakturabeløbet for de relevante varer, eller (efter FLY-LAB's skøn) til det maksimale beløb, der i det pågældende tilfælde dækkes af FLY-LABs ansvarsforsikring. Ethvert ansvar fra FLY-LAB for enhver anden form for skade er udelukket, herunder yderligere erstatning i enhver form, erstatning for indirekte skade eller følgeskader eller skade som følge af tabt fortjeneste.

8.4. FLY-LAB er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert montering af produktet af køber eller af tredjemand.

8.5. Denne garanti gælder ikke, hvis: A) og så længe køber er i misligholdelse over for FLY-LAB; B) kunden selv har repareret og/eller behandlet de leverede varer eller har fået dem repareret/eller behandlet af tredjemand. C) de leverede varer har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er behandlet uforsigtigt eller er blevet behandlet i strid med FLY-LAB's anvisninger og/eller brugsanvisninger på emballagen; D) manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som det offentlige har udstedt eller vil udstede med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

ARTIKEL 9. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

9.1. I det omfang loven tillader det, er FLY-LABs ansvar for skade forårsaget af mangler ved de leverede varer begrænset til nettofakturabeløbet for de leverede varer, medmindre følgerne af denne fritagelse beviseligt er urimeligt byrdefulde for køber.

9.2. Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte skade, herunder skade fra tredjemand.

ARTIKEL 10. IKKE-FORSKRIFTLIG MANGEL

10.1. Såfremt FLY-LAB hindres i opfyldelsen af ​​aftalen på grund af mobilisering, krigsfare, krig, strejke, udelukkelse eller af en ikke-henførbar mangel af anden art, er den ikke bundet af noget vilkår og er desuden bemyndiget til at ophæve aftale indgået af den helt eller delvist ikke kan udføres delvist, uden at det er nødvendigt med retslige skridt. FLY-LAB skal straks underrette køber om indtræffet af omstændighederne ved den ikke-henførbare mangel.

10.2. I alle tilfælde af en ikke-henførbar mangel har den anden part ret til at opløse aftalen, såfremt det ikke med rimelighed kan forventes at fortsætte aftalen.

ARTIKEL 11. GÆLDENDE LOV OG KOMPETENT DOMSTOL

11.1. Alle tilbud, aftaler og deres gennemførelse er udelukkende underlagt hollandsk lov.

11.2. Alle tvister, i det omfang de overstiger byrettens kompetence, afgøres af retten i det distrikt, hvor FLY-LAB er beliggende.

Menu
Min konto
Tilmeld
Make ordering even easier!
  • All your orders and returns in one place
  • The ordering process is even faster
  • Your shopping cart stored, always and everywhere
Tilmeld
Log ind
Or sign up here
Har du glemt din adgangskode?
Favorites
Du har ingen varer på din ønskeliste.
Vis
Indkøbskurv
Du har ingen varer i din varekurv
Fortsæt med at handle
FILTRE
Sprog & Valuta
Valuta
EUR
£ GBP
PLN